Ing. Martin Beníček

Funkce:vedoucí odboru
Umístění:budova MěÚ -> dveře 205
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor školství a kultury -> vedoucí odboru
E-mail:martin.benicek@roznov.cz
Telefon: +420 604 156 830
Mobilní telefon: +420 604 156 830