Mgr. Petr Horák

Funkce:analytik města
Umístění:budova MěÚ -> dveře 230b
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> analytik města
E-mail:petr.horak@roznov.cz
Telefon: +420 730 867 803
Mobilní telefon: +420 730 867 803