Ing. arch. Jan Horký

Funkce:architekt města
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor investic -> pověřen vedením odboru -> architekt města
E-mail:architekt@roznov.cz
Telefon: +420 775 331 535
Mobilní telefon: +420 775 331 535