Bc. Michaela Koláčková

Funkce:sociálně-právní ochrana dětí
Umístění:budova Stefanium -> dveře 111
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor sociální -> vedoucí odboru -> sociálně-právní ochrana dětí
E-mail:michaela.kolackova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 260
Mobilní telefon: +420 739 532 969