Bc. Michaela Nováková

Funkce:informace
Umístění:budova MěÚ -> dveře recepce
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> informace
E-mail:michaela.novakova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 101
Mobilní telefon: +420 731 131 051