Mgr. Petr Opálka

Funkce:agenda dopravních přestupků
Umístění:budova Letenská -> dveře 110
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor přestupkový -> vedoucí odboru -> agenda dopravních přestupků
E-mail:petr.opalka@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 202
Mobilní telefon: +420 739 503 556