Blanka Sapíková, DiS.

Funkce:sekretariát vedení (starosta a místostarostové)
Umístění:budova MěÚ -> dveře 220
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru -> sekretariát vedení (starosta a místostarostové)
E-mail:blanka.sapikova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 104
Mobilní telefon: +420 739 505 823