Ing. Kateřina Stašáková

Funkce:cestovní ruch / destinační manager
Umístění:budova IC
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor školství a kultury -> vedoucí odboru -> Agenda kultury a cestovního ruchu -> cestovní ruch / destinační manager
E-mail:katerina.stasakova@roznov.cz
Telefon: +420 731 131 869