Ing. Martin Hrnčárek, BBS

Funkce:vedoucí odboru
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 304
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru
E-mail:martin.hrncarek@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 130
Mobilní telefon: +420 739 503 646