Bc. Dana Opálková

Funkce:bytové pohledávky
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 107
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> bytové pohledávky
E-mail:dana.opalkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 189
Mobilní telefon: +420 730 867 812