Jarmila Říhová

Funkce:evidence maj.,půjčky,výher.stroje
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 308
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> evidence maj.,půjčky,výher.stroje
E-mail:jarmila.rihova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 110
Mobilní telefon: +420 731 132 551