Eva Stodůlková

Funkce:místní poplatky, evidence psů
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 308
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> místní poplatky, evidence psů
E-mail:eva.stodulkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 110
Mobilní telefon: +420 731 132 086