Jarmila Karlíková

Funkce:zábory VP, příprava podkladů pro koordinační skupinu, evidence smluv
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 209
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> Majetkoprávní oddělení -> vedoucí majetkoprávního oddělení -> zábory VP, příprava podkladů pro koordinační skupinu, evidence smluv
E-mail:jarmila.karlikova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 244
Mobilní telefon: +420 739 503 689