Ing. Petra Glumbíková

Funkce:pohřebnictví, dětská hřiště
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 211
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> pohřebnictví, dětská hřiště
E-mail:petra.glumbikova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 182
Mobilní telefon: +420 739 503 557