Jana Čotková

Funkce:Vodoprávní úřad
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 217
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Vodoprávní úřad
E-mail:jana.cotkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 256
Mobilní telefon: +420 739 503 658