Ing. Jana Bajerová

Funkce:personalistka
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 228
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Útvar tajemníka -> personalistka
E-mail:jana.bajerova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 177
Mobilní telefon: +420 739 588 959