Ing. Martin Beníček

Funkce:vedoucí odboru
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 204
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor školství a kultury -> vedoucí odboru
E-mail:martin.benicek@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 120
Mobilní telefon: +420 604 156 830