Mgr. Hana Cábová

Funkce:komunitní plánování - prevence kriminality
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 203
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> komunitní plánování - prevence kriminality
E-mail:hana.cabova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 172
Mobilní telefon: +420 734 165 111