Ing. Jan Cieslar

Funkce:energetik města
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 230b
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> energetik města
E-mail:jan.cieslar@roznov.cz
Telefon: +420 737 206 407
Mobilní telefon: +420 737 206 407