Libor Gold

Funkce:grafik města
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 203
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru -> grafik města
E-mail:grafici@roznov.cz
Telefon: +420 739 503 635
Mobilní telefon: +420 739 503 635