Bc. Jana Křenková Bajanová

Funkce:turistické informační centrum (TIC)
Umístění:budova IC
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor školství a kultury -> vedoucí odboru -> Agenda kultury a cestovního ruchu -> turistické informační centrum (TIC)
E-mail:ic@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 188