Bc. Jana Manová

Funkce:náhradní rodinná péče
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 109
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor sociální -> vedoucí odboru -> náhradní rodinná péče
E-mail:jana.manova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 263
Mobilní telefon: +420 739 531 816