Ing. Martina Novosádová

Funkce:správa pro oblast školství a sportu
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 215
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor školství a kultury -> vedoucí odboru -> Oddělení školství a sportu -> vedoucí oddělení školství a sportu -> správa pro oblast školství a sportu
E-mail:martina.novosadova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 259
Mobilní telefon: +420 731 630 307