Mgr. Karin Petřeková

Funkce:školní psycholog
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 203
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor školství a kultury -> vedoucí odboru -> Oddělení školství a sportu -> vedoucí oddělení školství a sportu -> školní psycholog
E-mail:karin.petrekova@roznov.cz
Telefon: +420 731 630 308
Mobilní telefon: +420 731 630 308