Bc. Ivana Polcerová

Funkce:agenda občansko správních přestupků
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 204
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor přestupkový -> vedoucí odboru -> agenda občansko správních přestupků
E-mail:ivana.polcerova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 162
Mobilní telefon: +420 731 132 496