Ing. Jana Procházková

Funkce:územní plán
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 209
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> Oddělení územního plánování -> vedoucí oddělení územního plánování -> územní plán
E-mail:jana.prochazkova@roznov.cz
Telefon: +420 730 867 815
Mobilní telefon: +420 730 867 815