Jana Tomečková

Funkce:Evidence obyvatel
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 104
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Útvar tajemníka -> Oddělení správních činností -> vedoucí oddělení správních činností, matrika, Czech Point -> Evidence obyvatel
E-mail:tomeckova.ks@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 179
Mobilní telefon: +420 731 131 874