Bc. Dana Zemanová

Funkce:agenda dopravních přestupků
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 105
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor přestupkový -> vedoucí odboru -> agenda dopravních přestupků
E-mail:dana.zemanova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 211
Mobilní telefon: +420 731 131 616