Mgr. Jana Chudějová

Funkce:právník města
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 311
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru -> právník města
E-mail:jana.chudejova@roznov.cz
Telefon: +420 604 225 522
Mobilní telefon: +420 604 225 522